0470-53 33 00 se@synkliniken.se

Barns syns

 

Det första året

Synsystemet består av ögonen, synbanorna och synbarken. Detta är ett komplicerat  samspel som rör flera andra centra i hjärnan. Det som ögonen tar in ska registreras och tolkas till synintryck som förstås. (På engelska betyder ordet see både se och förstå). Ett nyfött barn har outvecklad synförmåga och förstår väldigt lite av vad det ser. Det nyfödda barnet har vad som kallas ett diffust stavseende, vilket innebär att det har orienteringsseende och perifer syn. För att barnets detaljerade syn ska komma igång krävs att den aktiveras av en skarp bild. Spädbarnet kan börja med att känna igen mammas och pappas ansikten på några decimeters håll. Snabbt utvecklas näthinnans centrala delar så att tappseendet gör det möjligt att se på längre och längre håll samt färgseende. Barn tycker om att se på starka färger och troligen hjälper det till att utveckla synförmågan. Vid 1 års ålder är synskärpan runt 0,1 och synsfären har ökat.

Översynta barn

Så gott som alla barn föds översynta. I takt med att ögongloberna fortsätter växa efter födseln samtidigt som synen utvecklas ”växer översyntheten bort”. Vid skolstart är de flesta barn rättsynta. Det översynta barnets öga är helt enkelt för kort. Barnet kan genom att ackommodera, kompensera översynthet. Kompensation av kraftig hyperopi är tröttande. Det är därför viktigt att man korrigerar med glasögon eller kontaktlinser tidigt så att synutvecklingen blir så bra som möjligt. Små barn med översynthet undviker aktiviteter som kräver att man tittar noga på nära håll. Lite större barn kämpar ofta på men blir trötta. 

Närsynta tonåringar

Vissa ögon växer för mycket igenom puberteten vilket innebär att ögat blir för stort i förhållande till ögats brytkraft. Detta kallas närsynthet och drabbar var femte tonåring. Ofta upptäcker man närsyntheten genom att man kisar vid avståndsseende, att man inte ser vad som skrivs på tavlan eller flyttar närmare för att se på TV. Närsynthet har en stark ärftlighet men en annan faktor är miljön, det vill säga, att man blir mer närsynt om man läser mycket eller ser mycket på nära håll. Att vistas utomhus har istället positiva effekter, det vill säga att det minskar närsynthetsutvecklingen.

Här kan du lyssna på när Andreas blir intervjuad i Sveriges Radio om just detta. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=7191583