0470-53 33 00 se@synkliniken.se

Om Synkliniken

SYNKLINIKEN startades 1999 av Jörgen Gustafsson, optiker och docent i optometri, Krister Inde, synpedagog och Lars Hellström, fd VD för Multilens och innovatör inom utveckling av optiska hjälpmedel. Tanken var att fylla tomrummet mellan den traditionella optiska marknaden och landstingets ögonsjukvård och syncentraler samt övriga som verkar inom området synrehabilitering. Mellan 1999 och 2003 fann man att det fanns ett starkt behov av de tjänster som erbjöds.

2003 startade Håkan Petersson Synkliniken i Växjö.

Sedan 2010 finns även Andreas Asplund på Synkliniken.

Kliniken vänder sig till individer som behöver särskilda kunskaper inom synanalys och optisk korrektion.

Under den tid kliniken varit igång har många fått hjälp med vitt skilda syn/ögonbesvär.

Vårt normala upptagningsområde är Kronobergs län men våra kunder finns på många ställen runt om i Sverige.

Synkliniken erbjuder sina kunder i första hand tid och omtanke. Vi använder klinisk kunskap, modern teknik och vetenskapligt beprövade metoder.

Grunden i klinikens verksamhet är syn och ögonanalysen. Med den som verktyg kan vi ge dig förslag på åtgärder eller rådgivning.

Synkliniken är en fri och obunden verksamhet vilket ger oss frihet att i varje enskilt fall rekommendera en optimal lösning utan hänsyn till specifika inköpskanaler.

Läs mer om våra specialområden på denna hemsida.

Varmt Välkommen!

Håkan Petersson
Specialistoptiker

Andreas Asplund
Specialistoptiker