0470-53 33 00 se@synkliniken.se

Orto-k nattlinser

Orto-keratologi, eller Orto-K, är en temporär, och reversibel formändringsprocess, av hornhinnans yttersta lager. Med reversibel menas att formändringen inte är bestående, utan att hornhinnan återgår till sin ursprungliga form om behandlingen avslutas. Teknikenhar funnits tillgänglig under många år, men det är först under de senaste 10, 15 åren som modern teknologi har gjort det möjligt att dels noggrant och exakt undersöka hornhinnans form, dels att kunna framställa kontaktlinser med en form som på ett kontrollerat och säkert sätt kan ge de önskade effekterna på ögats brytkraft. Orto-K-linser har härigenom blivit ett alternativ till kirurgisk behandling av närsynthet.

Hur fungerar det? 

Beroende på graden av närsynthet och/eller bärtiden med Orto-K-linserna, kommer en (temporär) bra synskärpa att kunna uppnås under den vakna delen av dagen, utan att behöva använda vare sig kontaktlinser eller glasögon. Orto-K-linserna används under natten (vid sömn) för att bevara den goda synskärpan under dagen.

Upplev fördelarna med nattlinser

Avsikten med Orto-K-linserna är att inte behöva använda varken kontaktlinser och glasögon under vaken tid. Orto-K-linser är många gånger idealiska för sportutövare, eftersom risken att tappa linser under sportutövandet inte finns. Andra som kan dra fördelar av Orto-K-linser, är t.ex. personer som arbetar i smutsig eller dammig miljö, eller miljö med lösningsmedel.

En viktig detalj med Orto-K är att det är en av få metoder som visat sig ha bromsande effekt på barns/ungdomars närsynthetsutveckling. I Sverige är det ännu relativt få optiker som behandlar med Orto-K. Det är betydligt mer förekommande i andra delar av Europa såsom i Tyskland. På Synkliniken jobbar vi mycket med Orto-K och har gjort under flera års tid.

 
Kontakta oss så berättar vi gärna mer…