0470-53 33 00 se@synkliniken.se

Vetenskap/Forskning

Inte gnugga ögonen

Damien Gatinel är en ögonläkare och biträdande professor vid FoDamien Gatinel är en ögonläkare och biträdande professor vid Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild i Paris (FR). I sin uppsats är han mycket tydlig när det gäller sambandet mellan öga gnugga och keratokonus. Han säger; att öga gnugga, som tidigare kallas en ”riskfaktor,” i själva verket är den viktigaste faktorn för keratokonus. Han säger i princip ”ingen gnuggning, ingen kon.” Även om patienter inte inser att de gnider sina ögon, gör de ändå det – i sömnen, till exempel.
Gatinel – Int J Kerat Ect Cor Dis, 2018

Ytterligare bevis på effekten av Omega-3 mot torra ögon

Ett av de mest förekommande ögonproblemen vi känner till är kopplat till dysfunktion av tårkörtlar. Upplevelsen blir gruskänsla och ögonen känns torra. Den anti-inflammatoriska effekten av Omega-3 är sedan länge känd att ha positiv påverkan på dessa tårkörtlar. En studie har nyligen gjorts i syfte att utreda effekten av att äta Omega-3 tillskott. Under tre månader jämfördes 61 personer fördelade mellan de som fick äta Omega-3 tillskott och en placebogrupp. Placebogruppen skötte dagligen ögonlockshygien med ett neutralt babyschampo och använde tårsubstitut utan konserveringsmedel. Den andra gruppen gjorde samma sak med lade därtill Omega-3. 6 olika mätningar gjordes på tårvätskan och dess kvalité. Efter 3 månader visades en statistiskt signifikant förbättring i Omega-3 gruppen jämfört med placebogruppen. Slutsatsen är att 1,5g Omega-3 per dag kan ha positiv effekt på tårfilmen och därigenom ögontorrhet.

Nya studier kring Orto-K

I Januari 2012 släpptes två-års resultaten i den senaste kliniska studien kring hur mycket Orto-K bromsar närsynthetsutvecklingen hos unga (ROMIO). De slumpvis utvalda i Orto-K-gruppen hade 43% mindre ökning av sin närsynthet än ungdomarna i kontrollgruppen som bar glasögon. I och med detta finns det nu fem kliniskt signifikanta studier som oberoende av varandra visar på minskad närsynhetsutveckling med mellan 33-56%.

Kontaktlinser och pollenallergi

Hela åtta procent av Europas befolkning besväras av ögonallergier av olika slag och antalet stiger i takt med att luften blir än mer förorenad. Att besväras av kliande och irriterande ögon påverkar livskvalitén. James Wolfssohn och hans kollegor vid Aston University har undersökt hur linsbärandet påverkar pollenallergiska reaktioner i ögat. Tio pollenallergiker utsattes för ett prov i ”pollenkammaren” där de exponerades för en pollenhalt motsvarande
en dag med hög pollenhalt. Testerna utfördes både med och utan endagslinser. I testet där testpersonerna fick bära endagslinser var ögonen inte lika irriterade som i motsvarande test utan linser. Irritationen lade sig också mycket snabbare. Endagslinser utgör en barriär mot luftburet pollen och moderna endagslinser med återfuktande ämnen ger dessutom en vätande effekt som förbättrar linsbärande

Omega-3 tillskott med upplevd effekt på torra ögon

I en slumpvis utvald testgrupp med torra ögon har det genomförts ett maskerat test med placebogrupp. Testgruppen fick inta omega-3 (TheraTears Nutrition) som kosttillskott i 90 dagar och sedan följas upp. Vid det inledande försöket, innan intaget av omega-3, mättes ögats tårfilm på en rad punkter. Samma mätningar genomfördes efter 90 dagar. 70% av de 36 som ingick i testgruppen upplevde sig som besvärsfria efter de 90 dagarna. I placebogruppen upplevde 7% samma effekt.

Ny forskning om keratokonus

Den senaste forskningen om keratokonus ger svar på orsakerna bakom tillståndet och praktiska råd för den med keratokonus. Läs Dr. Cristina Kenney´s slutsatser under fliken keratokonus.

Mindre närsynthet med Orto-K

Den som är närsynt kan ha Orto-K linser i ögonen under sovande tid och på dagen vara utan både glasögon och linser. Detta har visat sig fungera väldigt bra. Vad som också har visat sig är att den som bär Orto-K linser i unga år när närsyntheten ökar, kan få en bromsande effekt på densamma. Det är två studier (LORIC och CRAYON) som båda två
har visat att Orto-K kan bromsa närsynthetsutvecklingen med omkring 50 procent.

Nya riktlinjer för skötsel av linsdosor

Det har länge varit rekommenderat att lufttorka linsdosan efter isättning av kontaktlinserna, tills nu. Den 18 augusti presenterade forskare från University of South Wales, Sydney, en studie där de jämfört olika metoder för skötsel av linsdosor. Resultaten visade att det bästa sättet att sköta linsdosan är gnuggning med linsvätska och torkning med servett. Även dränkning i linsvätska under 6 timmar var effektivt. Att bara skölja dem gav mycket liten effekt. Att bara låta linsdosan lufttorka var den minst effektiva metoden. Håkan och Andreas rekommenderar därför sköljning med linsvätska samt gnuggning med fingrarna, därefter avtorkning med pappersservett. Detta genomförs då linserna sätts i istället för lufttorkning.

Synkliniken testar bioinspirerad kontaktlinsvätska

Under våren har vi som en av tio kliniker i Norden utvärderat en helt ny kontaktlinsvätska. Nyheten ligger i att den är bioinspirerad (imiterar den kroppsegna tårfilmen). Detta ska bidra till ökad komfort och mindre beläggningar. Det visade sig fungera bra i praktiken ide fall vi sett under våren. Vätskan släpps i oktober men vi har den nu som ett alternativ i de fall vi anser den lämplig.

Otro-K ökar inte risken för ögoninfektion

Forskare vid Vision CRC i Sydney, Australien, har på­visat att de vävnads­för­ändringar som upp­står vid ortokera­tologi inte ökar risken för infektion. Dr Jennifer Choo har i ett uttalande sagt att detta är ett mycket viktigt genom­brott och att det banar väg för en säker be­handling och korrektion med orto­kera­tologi. Forsk­ningen ökar också förståelsen för hur hornhinnan reagerar vid kontakt­lins­bärande i all­män­het.

Kontaktlinser eller glasögon, vilket är bäst för planeten?

Washington Post publicerade i januari ett inslag om skillnaden mellan kontaktlinser och glasögon avseende miljöpåverkan. Tidningen hänvisar bland annat till en studie utförd vid University och Manchester som visat att en årsförbrukning av endagslinser efterlämnar nio gram plast, vilket motsvarar mindre än två kreditkort. Ett par glasögon efterlämnar dock hela 35 gram plast, vilket motsvarar fyra års förbrukning av endagslinser.

Framgångsrik behandling med stamceller

Press Association rapporterade i december att en man som blivit blind på sitt ena öga vid en kemisk attack 15 år tidigare återfått synen efter en banbrytande behandling med stamceller.