0470-53 33 00 se@synkliniken.se

GDPR

 

Information till våra patienter om insamling av personuppgifter

Inledning
Från den 25:e maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR). Som företag är vi då skyldiga att informera våra patienter om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter.  Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Från dig själv – I samband med tidbokning registrerar vi dina personuppgifter (namn, personnummer och kontaktuppgifter).
Från remitterande instans – I de fall som du blivit remitterad till oss registrerar vi dina person- och kontaktuppgifter som skickats till oss.

Uppgifter som vi registrerar
De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, ev. kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi lagrar i enlighet med Patientdatalagen relevanta uppgifter som rör ögon, syn och genomförda moment/åtgärder.

Rättslig grund
Enligt Patientdatalagen samlar vi in personuppgifter om alla våra patienter i syfte att bedriva vår kliniska verksamhet. Vi kan också komma att skicka information eller kallelser till dig enligt överrenskommelse.

Mottagare av uppgifter
Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part, förutom vid remittering till annan vårdinstans. Viss del av personuppgifter (namn) kan användas vid kommunikation med som framställer hjälpmedel. I de fall som direktleverans av hjälpmedel sker till dig lämnas även adress och telefonnummer till denna part.

Överföring av uppgifter till tredje land
Inga data sparas eller överförs av oss till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES).

Lagringstid
Personuppgifterna sparas av oss så länge Patientdatalagen kräver detta.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst få ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig, helt kostnadsfritt.
Du har rätt att när som helst bli raderad ur vårt register så snart vi inte längre har lagkrav att spara dessa.
Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som är Datainspektionen.

 

Personuppgiftsansvarig:         Synkliniken
Kontaktperson:                         Andreas Asplund

                                                    0470-533300

                                                   aa@synkliniken.se

 

Cookies

Synkliniken använder cookies. Vi använder oss av Google analyctic för att se vilka volymer av besökare som besöker vår hemsida. Vi varken samlar in eller sparar någon personlig eller unik information om våra besökare. Vi använder oss endast statistik på antal besökare.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

En cookie är en datafil som lagras i din dator. Cookien innehåller ingen personinformation utan används för att göra det lättare för dig att använda vår tjänst.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på vår hemsida kan försämras och vissa delar även sluta fungera i er webbläsare.