0470-53 33 00 se@synkliniken.se

Glasögon

För att ett par glasögon ska fungera så optimalt som möjligt är det viktigt att de är noggrant tillverkade från början till slut. Efter att ha undersökt ögonen är det viktigt att analysera bärarens behov, hur glasögonen ska användas. Med hänsyn till detta väljs det glas som
passar. För att detta glas sedan ska kunna leverera rätt synkvalité kan vi behöva rekommendera eller utesluta vissa bågar. Därefter görs nödvändiga justeringar och mätningar.

I glasögon kan en mängd funktioner/hjälpmedel rymmas. Progressiva glasögon är en lösning, kikarglasögon, filter och förstoring är andra. Vi är specialiserade på specialoptik och kan erbjuda dig att prova det du behöver.

Vi har en grundtanke om att använda så mycket av ”närproducerat” som det bara går. I vår värld kan det innebära att inte använda bågar och glas från Kina utan från Europa och i bästa fall Sverige. Detta efterlever vi både vad gäller bågar men även glas som vi
beställer antingen från Multilens i Göteborg eller Carl Zeiss i Tyskland. Detta innebär förstås högre inköpspriser men framför allt högre kvalité, mindre frakt och bättre arbetsförhållanden för de tillverkande.